Súťaž:

PRÍBEH MAĽOVANÝ HORÚCIM VOSKOM

Tvoríte horúcim voskom? Tvoríte enkaustikou? Ako Vám enkaustika zmenila život? Čo Vám enkaustika priniesla do života?

Napíšte mi svoj príbeh maľovaný horúcim voskom a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Rozprávka maľovaná voskom

V roku 2014 som sa zapojila svojim príbehom do súťaže „Stalo sa na Vianoce“. Názov môjho príbehu bol Rozprávka maľovaná voskom, kde som opísala svoju životnú skúsenosť s enkaustikou. Stala som sa výherkyňou danej súťaže a príbeh bol odvysielaný v Rádiu Regína 21.12.2014 o 13.00hod.

Moja životná skúsenosť a situácia o tom, ako mi enkaustika zmenila život o 360°C má viedla k vytvoreniu tejto súťaže. je to motivácie pre Vás všetkých, ktorý ste sa s enkaustikou stretli.

Sú to stretnutia určite zaujímavé, dobrodružné alebo i také ako sa to stalo v mojom živote. Nájdite si trochu času a napíšte zopár riadkov ako ste sa s enkaustikou zoznámili, za akých