Poďte si len tak kresliť, chytnúť pastelku a hrať sa

v online kurz umelecký fraktál,

kde nepotrebujete mať žiadne umelecké sklony ani talenty.

Kurz  je určený pre každého, kto rád tvorí, objavuje a tiež i pre tých, čo farbičky nedržali v rukách dlhšie obdobie. Počas kreslenia umeleckej kresby sa dostávame do relaxačného stavu, ktorý je zdrojom radosti, spokojnosti a pohody. Kreslením fraktálov na sebe pracujeme a meníme sa.

Čo získate na účasti v kurze umeleckého fraktálu?

  • získate základné informácie o fraktáloch, správne kreslenie základného fraktálu ako podklad pre umelecký fraktál
  • usmernenie pri práci s farbičkami a použití farebných kombinácii podľa významu farieb a vlastnú umeleckú fraktálnu kresbu
  • otvoríte svoj potenciál pre tvorbu, odkryjete nové talenty, osvojíte si novú formu arteterapie, kreslíte s deťmi ....
  • budete kresliť Anjela, Strom života, rozprávkové témy a použijete i viacero foriem vykresľovania umeleckého fraktálu

Online kurz po zaplatení je ihneď k odberu formou členskej sekcie. Cena kurzu je 49,- eur s DPH.

Kreslením umeleckého fraktálu vám do života prináša podporu tvorivosti, kreativity, farebnosti, fantázie a predstavivosti.

Bakičová Jana