FRAKTÁLNA KRESBA S  JANKOU

Metóda fraktálnej kresby je novou formou arteterapie čiže terapia umením.

Dôležité je nájsť v tejto našej hektickej dobe čas pre seba, ukľudniť svoje vnútro, stíšiť tempo, len sa posadiť, zhlboka dýchať a hrať sa s pastelkami.

Pri kreslení fraktálnej kresby nepotrebujete mať žiadne umelecké sklony a talenty a to je predsa SUPER.

Metóda je vhodná pre každého, kto vie používať pero a farbičku.

„Prečo začať s fraktálnou kresbou? Ako sa kreslí a čo mi prinesie? Čo k tomu potrebujem? Ako pôsobí fraktálna kresba? Komu je určená metóda fraktálnej kresby?” sú často kladenie otázky pri prvom stretnutí s krásnou a veľmi prospešnou metódou.

Často kladené otázky:

Čo je fraktálna metóda?

Metóda pomáha najmä ľuďom, ktorí prežili traumu, zažívajú stres, úzkosti, depresie alebo trpia psychosomatickým ochorením. Fraktálna metóda je forma arteterapie. Kreslenie fraktálov vo svojej jedinečnosti pomáhajú porozumieť existencie a uvedomiť si ich. Práve táto schopnosť je najlepším spôsobom, ktorý odráža podstatu techniky.

Ako pôsobí kreslenie fraktálnej kresby?

Fraktálna kresba je energetická kresba. Jej vibrácie prenikajú do nášho tela, myšlienok a pocitov. Kreslením fraktálov sa otvárame vyššiemu vedomiu, a tak uvoľňujeme kreatívnu energiu. Spájame sa s tou časťou našej bytosti, ktorá je zdrojom radosti, spokojnosti, súladu a všetkých duchovných hodnôt. Kreslením fraktálov sa otvárame novým možnostiam a vytvárame i kreatívny prístup k životu a jeho problémom. Ďalej kreslením duchovná časť človeka rastie a prebúdza sa tvorivosť, ktorá nepochybne existuje v každom z nás.

Aké pomôcky sú potrebné na namaľovanie fraktálnej kresby?

1.biely papier - formát A4 (120 g), 2.čierne pero, 3.farbičky najmenej 24 rôznych odtieňov - čím viac odtieňov, tým lepšie 4.tenké fixy - žltú, oranžovú, svetlozelenú, svetlomodrú, svetlohnedú, svetloružovú

Komu je určená metóda fraktálnej kresby?

Metóda je vhodná pre všetkých, ktorí pracujú na sebapoznaní a osobnom rozvoji. Je vhodná pre tých, ktorí chcú vyriešiť svoje životné problémy, rovnako i pre tých, ktorí pomáhajú ostatným riešiť ich životné problémy. Kreslenie fraktálov je pekný a užitočný spôsob, ako zmysluplne tráviť čas s rodinou. Veľmi rady kreslia fraktály deti. Okrem toho, že táto metóda pôsobí na neviditeľnej úrovni, kreslenie fraktálov predstavuje zábavu, radosť a šťastie. Fraktálna kresba nie je len umenie. Je to hlboká práca na sebe. Fraktál nás spája s mimoriadne silným zdrojom energie. Fraktál teda pôsobí energeticky, no zároveň je aj obrazom, ktorý očarí, ba priam fascinuje. Je pekné vidieť ho a zažiť v priestore, v ktorom trávime svoj čas.

Ako sa kreslí fraktálna kresba?

Fraktálna kresba sa tvorí celkom nezvyčajne, kreslí sa so zavretými očami. Je založená na vzťahu medzi " jemnou " motorikou rúk a mentálnym a psychofyzickým stavom človeka, ktorý kreslí. Vyfarbovanie polí fraktálnej kresby je akousi meditáciou. Kreslením kresby získavame obraz aktuálneho energetického, psychického a fyzického stavu človeka. Tí, ktorí sa po analýze diagnostického fraktálu rozhodnú pokračovať, môžu pod odborným vedením začať kresliť korekčné fraktály podľa presne stanovených pravidiel metódy. Počas kreslenia sa využívajú tzv. terapeutické farebné kombinácie, ktoré sú založené na rôznych vibráciách každej konkrétnej farby, čím sa dosahuje automatický terapeutický účinok. Táto práca, rovnako ako každá terapeutická, sa usiluje o disciplínu a vytrvalosť. Výsledky sa stávajú viditeľnými už počas tvorenia cyklu kresieb.

ÚVOD DO METÓDY FRAKTÁLNEJ KRESBY

Kurz  Fraktálnej kresby pre deti a začiatočníkov

Na kurze Úvod do metódy fraktálnej kresby – Fraktálna kresba pre deti a začiatočníkov účastníci kreslia svoju prvú „iniciačnú“ kresbu. Prostredníctvom línie a farieb získajú informácie o svojom vnútornom stave. Dá sa povedať, že prvýkrát majú možnosť „vidieť“ seba a svoju dušu. Po ukončení kreslenia „iniciačnej“ kresby sa zúčastnení učia kresliť korekčné (terapeutické) kresby. Po kurze sú pripravení kresliť vlastný fraktálny cyklus.

Čo získate na účasti v kurze?

Na kurze získate základné informácie o fraktáloch, usmernenie pri práci s farbičkami a fixami a použití farebných kombinácii podľa významu farieb. Naučíte sa správne kresliť základné fraktálne kresby, pri ktorých objavíte nové možnosti, prebudíte skryté vlohy a predovšetkým nájdete si čas pre seba, budete maľovať a oddychovať.

 KDE: Ateliér Janky Bakičovej,  v obci Dargov

KEDY:  , od 13.00-16.00 hod.     

CENA: 50,-eur

Prečo je dôležité absolvovať kurz fraktálna kresba pre začiatočníkov?

Účasťou na kurze si dokážete nájsť pre seba čas. Je to veľmi dôležité, zastaviť sa trocha a venovať sa sama sebe. Počas kreslenia a vymaľovania ( podľa pravidiel metódy) sa myšlienky na krátko zastavia, otvárate sa tvorivému potenciálu v sebe a vtedy máte pocit, že všetky problémy sú riešiteľné.

KURZ METÓDY FRAKTÁLNEJ KRESBY

KURZ UMELECKÝ FRAKTÁL

Kurz  je určený pre každého, kto rád tvorí, objavuje a tiež i pre tých, čo farbičky nedržali v rukách dlhšie obdobie. Počas kreslenia umeleckej kresby sa dostávame do relaxačného stavu, ktorý je zdrojom radosti, spokojnosti a pohody. Kreslením fraktálov na sebe pracujeme a meníme sa.

Čo získate na účasti v kurze umeleckého fraktálu?

Získate základné informácie o fraktáloch, správne kreslenie základného fraktálu ako podklad pre umelecký fraktál, usmernenie pri práci s farbičkami a použití farebných kombinácii podľa významu farieb a vlastnú umeleckú fraktálnu kresbu, otvoríte svoj potenciál pre tvorbu....

 KDE: Ateliér Janky Bakičovej,  v obci Dargov

 KEDY: , od 10.00-12.30 hod.            CENA: 30,- eur

Kurz je limitovaný počtom záujemcov, preto je potrebné sa na kurz sa prihlásiť na jana@janabakicova.sk.
Čo je potrebné si doniesť? Farbičky - sadu s minimálne 24 ks odtieňov a čierne pero. Viac na FB Tvoríme farbami.

 

Videá z kurzov umeleckého fraktálu v Košiciach 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Účastníci kurzu sú prevažne ženy, ktoré kreslia so zatvorenými očami. V nakreslenej fraktálnej kresbe hľadajú obrazy, symboly i príbehy. Niekto vidí rybičku, iní srdiečká a postupne sa vymaľovaním odkrývajú iné možnosti kresby.  Pri práci s pastelkami vidia účastníci viac a viac kresieb v podklade.  Menia si predstavu kresby a vykrikujú. Sú to nádherné chvíle. Sme ako malé deti, ktoré sa tešia zo svojich kresieb. Význam farieb pre náš život je veľmi dôležitý. Stiahnite si ZDARMA e-knihu o farbách 4 farebné kľúče k Vášmu životu

Referencie z kurzov fraktálnej kresby

Tramtarááá. Dokončila som dvadsaťjeden výkresov venovaných fraktálnej kresbe. O čom pre mňa bola táto výzva? O sebapoznávaní, o trpezlivosti, o dodržiavaní pravidiel, o nových možnostiach, o odkrývaní neliečených bolestí, o ceste do pokoja, o schopnosti dokončovať začaté, ale najmä... o tom, že som si pri maľovaní políčka za políčkom uvedomovala, ako si celý život skladáme svoj život. Po malých krokoch. Aj keď urobíme veľký krok, v celku je to len jedna časť, ktorá dopĺňa obraz. Každá časť doň presne pasuje a aj zafarbenie políčka dáva konečný výraz celku, pritom žiadne políčko sa nestratí, nezanikne. Žije svojím životom i životom celku. Ako v živote. Tak sa pre mňa fraktálna kresba stala to, čo som asi v strede maľovania povedala svojej priateľke: „FRAKTÁLNA KRESBA JE AKO ŽIVOT, TIEZ SI JU MAĽUJEŠ PO KÚSKOCH TAK, AKO SI PO KÚSKOCH SKLADÁŠ SVOJ ŽIVOT, A AŽ NA KONCI VIDÍŠ, ČO SI NAMAĽOVALA, ČO SI ŽILA.“ To som ešte netušila, aké pocity a myšlienky budem mať pri poslednej maľbe. Skôr než ich zapíšem, chcem povedať, že maľovanie fraktálov som si silno spájala s etikoterapiou, astrológiou a s maľovaním mandál. Etikoterapia mi dávala hlboké vhľady cez farby a pocity z nich, cez celý čakrový systém a podporovala ma vo vnímaní súvislostí v jednom celku aj medzi inými celkami, teda výkresmi. Astrológia mi pošepla oveľa viac možností vnímať celý vesmír a naše životy v ňom ako neustále sa tvoriace živé a životaschopné fraktály. Odkedy som sa zoznámila s fraktálnou kresbou, fraktály vidím všade okolo seba. Upriamila som na ne pozornosť, vidím ich kdekoľvek sa pohnem. Ďakujem za možnosť urobiť prvé kroky vo fraktálnej kresbe, otváram sa ďalším možnostiam v nej pokračovať. Dagmara Sarita Poliaková
Dagmara Sarita Poliaková
Prošla jsem si Janičkou Fraktální kresbou. Pokud se chcete odreagovat, něco se o sobě dozvědět a prozkoumat své emoce (a tím se i v životě posunout dál), pak mohu jen a jen doporučit
Dana Chara Krátochvílová

Kurzy fraktálnej kresby vedie Janka Bakičová

V živote sa vždy dejú veci tak, ako ich máme naprogramované „zhora". Moje prvé dotyky s Enkaustikou majú tiež svoje čarovné stretnutie.

Príbeh si prečítajte tu >>>

A ako to bolo s fraktálnou kresbou? Na Facebooku som zbadala podujatie  s fraktálnou kresbou konané v Košiciach. Bol krásny májový deň a ja som pocítila zvláštne mravenčenie. Po prečítaní informácií som vedela, že idem na akciu. A bolo to. Fraktálna kresba ma pohltila celú. V priebehu jedného mesiaca som  absolvovala tri kurzy fraktálnej kresby a vedela som, že idem ďalej.   

 

O dva mesiace neskôr sa konal kurz Analýzy fraktálnej krezby v Banskej Bystrici, samozrejme bola som tam.  Od prvého stretnutia s fraktálnou kresbou pretieklo veľa vody, dolámala som mnoho pasteliek či roztrhala veľa papiera s nevydarenými kresbami.   

Dnes vediem kurzy umeleckého fraktálu a Autortrét Duše v Košiciach na na východe Slovenska.  

 S METÓDOU FRAKTÁLNEJ KRESBY PRÍDEME MEDZI VÁS

Zaujala Vás fraktálna kresba a chcete, aby som prišla bližšie k Vám? Organizujete pre svojich zamestnancov eventy a chcete pre nich niečo ORIGINÁLNE? Riešenie je to úplne jednoduché. Napíšte mi váš záujem a informácie na jana@janabakicova.sk a ja Vás budem kontaktovať a nájdeme spoločné riešenie.