Ďakujem Vám za záujem o Letnú školu Enkaustiky v Prešove

O kurzoch Vás budem včas informovať.

Jana Bakičová