Ďakujem vám za potvrdenie záujmu

o Enkaustiku -maľbu horúcim voskom 😀

Jana Bakičová