Ďakujem vám za potvrdenie záujmu

o Enkaustiku -maľbu horúcim voskom :D

Jana Bakičová